Architect Bala North Wales | Rhys Llwyd Davies

Historic

 
Ten:Ten
liverpool house
Glyndŵr Buildings
plas newydd
darllenfa rydd dolgellau (free library)
Y Lasynys
rosedale
Heulwen
Tŷ Newydd
Tyddyn Llafar